iPhone 13 Pro Xanh Blue 128GB Zin

iPhone 13 Pro Max 128GB Xanh Blue Likenew 99%

Giá gốc: 25.690.000 VNĐ

Giảm giá: 9%

Giá bán: 23.500.000 VNĐ

  • Khách đặt số lượng nhiều vui lòng Liên hệ 0963.636.648